مهم ترین اصل در عقد قراردادها این است که بعد از انعقاد یک قرارداد مفاد آن برای هر دو طرف، لازم الرعایه و لازم الاجرا باشد. پس از آن طرفین ملزم به تبعیت از همه بندهای آن قرارداد هستند. شرط کیفری یا وجه التزام به تعبیر قانونی خسارتی برای عدم انجام تعهد و تأخیر در انجام تعهد است.

وجه التزام چیست؟

وجه التزام مبلغی است که از سوی طرفین در عقد قرارداد نوشته و هر یک از طرفین قرارداد اگر به تعهد خود در موعد مقرر عمل نکنند، ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان جریمه به طرف مقابل می‌شوند. بنابراین وجه التزام به نوعی ضمانتی برای عدم تخلف از انجام تعهد در قرارداد است.
به این صورت که اگر هر یک از طرفین قرارداد در زمان مشخص به تعهد خود عمل نکند، طرف دیگر حق مطالبه وجه التزام در قرارداد را دارد. همچنین در دعوای مطالبه وجه التزام، خواهان کسی است که تعهد به نفع او بوده و خوانده به تعهد خود در قرارداد عمل نکرده است.

انواع وجه التزام چیست؟

مطالبه وجه التزام به دو صورت در دادگاه قضایی پیگیری می‌شود. در نوع اول وجه التزام برای عدم انجام تعهدات است و در نوع دوم خسارتی برای تأخیر در انجام تعهدات در نظر گرفته می‌شود. خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات به این صورت است که یکی از طرفین قرارداد برای عدم انجام تعهدی که در قرارداد ذکر شده، موظف به پرداخت خسارت به شخص متضرر است.
اما در نوع دوم، وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهدات به این صورت است که یکی از طرفین قرارداد به تعهد خود در زمان مقرر عمل نکرده و باید به ازای هر روز یا هر ماه، مبلغی را به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت نماید.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

مطالبه وجه التزام در قرارداد

دعوای مطالبه وجه التزام در قرارداد یک دعوای منقول است. مرجع صالح برای ارائه دادخواست مطالبه، دادگاه محل اقامت خوانده، محل اجرا یا انعقاد قرارداد است. بعد از محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام و قطعی شدن آن، به درخواست خواهان، حکم صادر و پرونده به اجرای احکام ارسال می‌شود.
در ادامه اموال خوانده برای توقیف به دادگاه معرفی شده و در صورت عدم شناسایی اموال خوانده، خواهان درخواست خود را جهت استعلام اموال خوانده، به اداره ثبت اسناد رسمی، املاک، بانک مرکزی و راهنمایی و رانندگی تقدیم می‌کند. در مرحله بعد، اگر مال و اموالی از خوانده شناسایی نشود، حکم جلب خوانده صادر می‌گردد.

مدارک لازم برای دادخواست مطالبه خسارت قراردادی

  • قرارداد فی مابین
  • وکالتنامه دادگستری
  • پروانه ساختمان

نحوه پرداخت وجه التزام چگونه است؟

بر اساس مواردی که در قرارداد بین طرفین درباره مطالبه وجه التزام قراردادی شرط شده، شخص متخلف باید مبلغ معین شده را بپردازد. در صورتی که میزان خسارت تعیین شده با نرخ تورم و پول رایج مملکت در زمان رسیدگی به پرونده همخوانی نداشته باشد، قاضی از تحدید مسئولیت استفاده کرده و میزان اصلی و دقیق خسارت را محاسبه می‌کند.
همچنین اگر شخص متخلف در زمان مقرر به بخش‌هایی از تعهدات خود عمل نکند، برای مطالبه وجه التزام در تعهدات پولی، به تجزیه تعهدات می‌پردازد. سپس شخص متخلف باید برای آن بخش از قرارداد که به آن متعهد نبوده، خسارت پرداخت کند.

دریافت وکیل

گروه وکلای ملکبانان با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه ی ملکی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.