نکات نگارش مبایعه نامه
١- شناسایی هویت طرفین پیش از نوشتن مبایعه نامه: بررسی هویتی از جمله کارت ملی و شناسنامه و کپی برداری از آن ها، ضروری است.
۲- تعیین تکلیف وکیل یا نماینده قانونی: اگر خریدار یا فروشنده در جلسه حاضر نیست و وکیل یا نماینده او در جلسه حاضر است، باید وکالت نامه یا اختیارات قانونی وی تعیین شود.
٣- نشانی و اطلاعات تماس طرفین: باید دقیق و روشن در مبایعه نامه ذکر شود تا دسترسی های بعدی آسان باشد.
۴- موضوع و مشخصات مورد معامله: مثلاً آپارتمان و یا زمین و یا خانه باید دقیق و شفاف در مبایعه نامه ذکر شود از متراژ تا کاربری و محله.
۵- میزان سهم و فروشندگان در ملک باید دقیق ذکر شود.
۶- میزان سهم منتقل شده به خریداران باید دقیق ذکر شود.
۷- متعلقات و مشاعات ملک باید به دقت ذکر شود.
٨- مبلغ قرارداد ذکر شده و نحوه پرداخت با جزئیات شماره چک یا تاریخ پرداخت ها و روش پرداخت ذکر گردد.
٩-زمان و شرایط تحویل ملک باید با شفافیت مشخص و در قرارداد ذکر شود.
١٠- زمان و شرایط تنظیم سند یکی از بخشهای مهم یک مبایعه نامه است.
۱۱- تعهدات فروشنده و خریدار شامل ضرر و زیان، فسخ یکطرفه، ضرر و زیان تاخیر و موارد مهم دیگر باید در مبایعه نامه ذکر شود.
۱۲- موارد فسخ قرارداد و نیز اسقاط برخی از خیارات فسخ معامله که دو طرف با هم بر سر آن توافق دارند.
۱۳- نحوه حل و فصل اختلافات احتمالی و تعیین داور.

melkbanan اجاره املاک اموال غیر منقول تخلیه ملک تعمیرات ملک تنظیم سند حقوق خریدار خرید ملک خرید و فروش رهن زمین زمین موات سایت حقوقی سایت ملکی سند سند رسمی شورای حل اختلاف فرشته محمدحسینی فرشته محمد حسینی فروش ملک فروشنده قانون مدنی قرارداد مالک مبایعه نامه مزایده مستاجر مشاعات ساختمان ملک ملکبانان ملک مسکونی موجر نگارش مبایعه نامه وکالتنامه وکیل املاک وکیل انلاین وکیل حقوقی وکیل فرشته محمد حسینی وکیل فرشته محمدحسینی وکیل مشهد وکیل ملکی وکیل پایه یک دادگستری پروانه ساخت