مزایده مسکن

پرس و پاسخمزایده مسکن
سعید 1 سال قبل

باسلام بنده دارای یک واحد اپارتمان متأسفانه مورد مزایده قرارگرفته است. ازطرفی بنگاه مشاور املاک درهمین حین خودرا خریدار زیر قیمت گذاری توسط کارشناسی نموده وجه رابحساب پدرومادر م بعلت مسدودی حساب های بانکی توسط طلب کار انجام رسانیده .عینک سوال بنده آیا مراحل فوق دارای وجه قانونی بوده است یا خیر.
باتشکر