تخلیه پیش از موعد ملک|ملکبانان

تخلیه پیش از موعد ملک|ملکبانان

یکی از موضوعات مهمی که موجر و مستاجر معمولا اطلاعات لازم را نسبت به آن ندارند، تعریف قرارداد اجاره است. قرارداد اجاره بدین معناست که یکی از طرفین به واسطه پرداخت مبلغی به طرف دیگر طبق توافقات انجام شده، صاحب منافع ملک خواهد شد. موجر نیز موظف است طبق قوانین کل کشور به...
شرایط تخلیه ملک مسکونی|ملکبانان

شرایط تخلیه ملک مسکونی|ملکبانان

تخلیه ملک مسکونی یکی از دعاوی ملکی است که با توجه به حجم بالای قراردادهای اجاره در کشور ما و به دلیل افزایش روز افزون اجاره بها و ودیعه مسکونی همواره در محاکم قضایی مطرح هستند. در این نوشتار به نحوه طرح دادخواست تخلیه، قوانین موجود در روابط موجر و مستاجر و … اشاره شده...
شرایط تخلیه فوری ملک همراه با نمونه دادخواست|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

شرایط تخلیه فوری ملک همراه با نمونه دادخواست|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

یکی از دعاوی که حجم پرونده های زیادی را در مراجع به خود اختصاص می دهد دعوای تخلیه عین مستاجره می باشد.دعوای تخلیه یا تخلیه ید در صورتی رخ می دهد که مستاجر با رضایت مالک در ملک او ساکن باشد در تعابیر عامیانه به دعوای تخلیه ید، تخلیه هم گفته می شود بنابراین در خصوص تصرف...