%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%87%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9

پرس و پاسخ%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%87%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9
حسینی 6 ماه قبل

با سلام.مادر بنده قصد داشتند ملک سند داری  را به عنوان حبه به بنده ببخشند .اما برای وام برادرم  مجبور به انتقال سند به نام ایشان شدند..ممکن است چندین سال طول بکشد تا وام را تصفیه کنند.سوال من این است که آیا با نوشتن یک مبایعه نامه بین خودم و برادرم  این ملک را به نام خودم کنم؟ ممنونم‌میشوم مرا راهنمایی کنید