وکیل تخلیه ملک مشهد|ملکبانان

وکیل تخلیه ملک مشهد|ملکبانان

وکیل تخلیه مستاجر مشهد به وکلایی گفته می شود که که دارای پروانه وکیل پایه یک دادگستری بوده به صورت تخصصی در زمینه روابط و دعاوی بین موجر و مستاجر بخصوص تخلیه مستاجر فعالیت می کنند. وکلای تخلیه مستاجر از آگاهی لازم در زمینه قوانین مربوط به روابط موجر و مستاجر و آخرین...
مهلت قانونی تخلیه مستاجر|ملکبانان

مهلت قانونی تخلیه مستاجر|ملکبانان

مهلت تخلیه مستاجر بعد از ابلاغ حکم تخلیه سه روز است. به بیان دیگر اگر مستاجر پس از پایان مدت قرارداد مشخص شده از تخلیه ملک مورد نظر خودداری کند مالک با در دست داشتن مدارک لازم برای گرفتن حکم تخلیه به مراجع قانونی مراجعه می کند. در این شرایط طبق روال جاری مالک می‌تواند...
نحوه نوشتن فسخ قرارداد|ملکبانان

نحوه نوشتن فسخ قرارداد|ملکبانان

در عقود لازم اصل مثل قرارداد بیع یا خرید و فروش، اصل بر این است که طرفین به قرارداد منعقد شده بین خود پایبند باشند اما در صورت وجود شرایطی امکان فسخ قرارداد برای طرفین یا یکی از آنها در نظر گرفته شده است. نحوه نوشتن فسخ قرارداد به این شکل است که اراده و قصد دارنده یا...
تقسیم نامه زمین|ملکبانان

تقسیم نامه زمین|ملکبانان

تقسیم نامه زمین سندی است که بر اساس آن سهم هریک از شرکاء زمین مشاع مشخص می‌شود، به بیان دیگر هرگاه شرکاء یک زمین مشاعی قصد مشخص کردن حصه و سهم خود از زمین مشاع مورد نظر را داشته باشند پس از انجام توافقات اولیه در مورد چگونگی تقسیم و سهم هریک از شرکاء، می بایست با در...
الزام به فک مرهونه یا الزام به فک رهن|ملکبانان

الزام به فک مرهونه یا الزام به فک رهن|ملکبانان

الزام به فک مرهونه یا الزام به فک رهن یک اصطلاح حقوقی است و زمانی کاربرد دارد که شخص مالی را به عنوان ضمانت یا وثیقه برای گرفتن وام یا انجام کاری نزد افراد حقیقی و حقوقی گرو گذارد. پس از انجام کار مورد نظر یا پرداخت مال گرفته شده مسئله فک رهن مطرح می‌شود. در خیلی از...