امکان ابطال وکالت نامه فروش|ملکبانان

امکان ابطال وکالت نامه فروش|ملکبانان

وكالت عقدی است كه به موجب آن يكی از طرفين طرف ديگر را برای انجام امری نايب خود می نمايد؛ وكالت دهنده را موكل و وكالت گيرنده را وكيل می گویند. وقتی مالكی در مورد فروش ملک خود به ديگری وكالت می دهد و حق عزل خود را سلب و اسقاط ميكند و به وكيل اختيار می دهدكه مورد وكالت...
عقد معین|ملکبانان

عقد معین|ملکبانان

عقود معین عقودی هستند که در قانون نام خاص دارند و قانونگذار شرایط انعقاد ، احکام و آثار آن ها را معین کرده استبرای مثال : بیع ، اجاره  مضاربه، صلح ، هبه ، رهن ، جعاله،  حواله ، ضمان،  مزارعه ، معاوضه و … عقد نامعین عقودی که در قانون عنوان خاصی ندارند و...
لایحه تخلیه به دلیل تغییر شغل|ملکبانان

لایحه تخلیه به دلیل تغییر شغل|ملکبانان

به جرأت می توان گفت دعاوی تخلیه اماکن تجاری موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 از پیچیده ترین دعاوی موجود هستند.از این حیث که مدت زیادی از تصویب این قانون می گذرد و به طور موازی قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و قانون مدنی هم به...
اقسام عقد رهن|ملکبانان

اقسام عقد رهن|ملکبانان

همانطور مالی که داریم انواع متفاوت و وسیعی دارد، به تبع آن، رهن هم می‌تواند انواع متفاوتی داشته باشد که در ادامه به معرفی انواع آن خواهیم پرداخت. قضایی برطبق آیین دادرسی مدنی این مال در رهن دادگاه است و جز اموال آزاد نیست. آن مقدار از اموال محکوم علیه که به وسیله‌ی...

انواع عقود معین و قراردادهای حقوقی|ملکبانان

آشنایی با عقود و قراردادهای معین این امکان را به افراد میدهد که با تشخیص ضرورت و با انتخاب عقد مناسب روابط قراردادی خود را تعریف و انتخاب نمایند.اولین و مهم ترین قسمت ایجاد یک رابطه حقوقی مذاکرات مقدماتی است که پس از آن افراد طبیعتا اقدام به انتخاب و تنظیم...