حقوقی

پرس و پاسخحقوقی
ساراامیری 9 ماه قبل

مبلغ۲۰۰میلیون سفته بجای طلبم گرفتم دفترخدماتی قضایی رفتم درخواست اعسارهزینه زدم  اجراگذاشتم امروزتاریخ دادگاه شوراحل اختلاف داشتیم طرف نیومدگفتن میفرستیم پیش قاضی آیاراهی هست من زودتربه پولم برسم راهنمایی لطفاًخداخیرتون بده