%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%db%8c

پرس و پاسخ%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%db%8c
عبداله زبردست 7 ماه قبل

با سلام واحترام  مطابق مبایعنامه عادی در مشاوره املاک یک واحد آپارتمان به شخصی پيش فروش نموده ام ودر متن مبایعنامه طرفین باتوافق و تراضی یکدیگر شرط نموده اند که درصورتی که خریدار هریک از اقساط ثمن معامله را در مواعد تعیین شده پرداخت نکند و یا در تاریخ مقرر جهت پرداخت الباقی ثمن معامله در دفترخانه۶۲ حاضر نگردد با توافق طرفین مقرر گردید مورد معامله فسخ و به میزان پنجاه میلیون تومان نیز به عنوان ضرروزیان به فروشنده پرداخت می گردد.  خریدار اقساط ثمن را در موعد پرداخت نکرد و درموعد مقرر نیز دردفترخانه حاضر نگردید خریدار مخفیانه به داوری مراجعه نموده با داوران که شخصیت حقوقی دارند تبانی نموده و درخواست مطالبه وجه التزام قراردادی بابت عدم انجام تعهدات قراردادی و مطالبه وجه التزام قراردادی به دلیل عدم حضور فروشنده در دفترخانه و انتقال سند مالکیت به نام خریدار  عنوان نموده است. ایرادات رای داوری:  ۱_ رای داوری خارج از مهلت قانونی سه ماهه صادر شده است . *تاریخ قبول داوری از سوی داوران و تشکیل اولین جلسه رسیدگی در یک روز  انجام گرفته است  ۱۴۰۱/۲/۸  *تاریخ خاتمه داوری ۱۴۰۱/۵/۶ میباشد * تاریخ صدور رای داوری ۱۴۰۱/۵/۹ میباشد  *نحوه ابلاغ رأی داوری(غیر قانونی )  ۲_   رای داوری به دفتر دادگاه تحویل داده نشده و دفتر دادگاه دادنامه رأی داوری را به محکوم علیه ابلاغ نگردیده است(  هر دو اقدام تا این لحظه صورت نگرفته است) ۳_ رای داوری توسط اشخاص حقوقی صادر شده است  ۴_ نداشتن امضاء داوران در رای صادره  ۵_  جعلی بودن اسناد ومدارک مورد استناد داوران ( با آگاهی کامل) ۶_ عدم رعایت اصول دادرسی و اصل بی طرفی توسط داوران ( قبول داوری و جلسه رسیدگی در یک روز انجام شده است و نداشتن فرصت کافی به خوانده برای ارائه اسناد و مدارک مثبته + داوران قبل پایان مهلت قانونی ۷روزه نسبت به اعتراض به نظریه کارشناس مبادرت به صدور رای نموده اند  ۷_ خارج نمودن اسناد و مدارک از داخل پرونده ( تمام شماره گزاریهای صفحات پرونده خط خوردگی و مخدوش میباشد) ۸_ عدم صلاحیت داوران در رسیدگی و صدور رای ( با توجه به شروط ضمن عقد و تحقق شرط فاسخ (شرط نتیجه)  مبایعنامه تنظیمی بدون اراده طرفین منفسخ گردیده شده است و به طبع آن نیز شرط داوری نیز  منحل و باطل گردیده شده است و داوران حق رسیدگی به موضوع نداشتند. ۹_ قبول وکالت پرونده خواهان داوری [خریدار]در دادگاه توسط خود داور که شخصیت حقوقی دارند و وکیل پایه یک دادگستری استان قزوین هستند (نقض آشکار و بی توجهی به قانون ) و بی توجهی و خضوع بیش از حد قاضی محترم در مقابل همکار مافوق سابق خود ( داور وکیل ) و عدم توجه به دلایل و مدارک ابرازی  ۱۰_ تغییر درعنوان خواسته خواهان داوری  توسط داوران  ۱۱_ داوران در رای صادره بنده را محکوم به پرداخت وجه التزام قراردادی ( مبلغ یکصد هزارتومان) محکوم نمودند  ولی قاضی محترم در برگه اجراییه بدون درخواست طرفین و خارج از مهلت قانونی  وجه التزام قراردادی را به (مبلغ روزانه یکصد هزارتومان ) تصحیح نموده است و رای تصحیحی را نیز به محکوم علیه داوری  تا این لحظه ابلاغ نکرده است . و بسیار موارد تخلفات دیگری که از سوی داوران صورت گرفته و با توجه به اینکه را داوری از ابتدا باطل بوده و قابلیت اجرائی نداشته است  متاسفانه قاضی محترم  نسبت به این موضوع بی توجهی نموده و دستور اجرائیه رای داوری صادر نموده  و بنده را محکوم به تحویل مبیع و انتقال سند مالکیت محکوم نموده اند و  بابت خسارت وجه التزام نیز ، ساختمان مسکونی بنده توقیف ومزایده فروش گذاشته اند؟  و بیش از یکسال میباشد که تمام حساب‌های مالی و بانکی بنده توقیف و مسدود گردیده شده است ؟   و هم اکنون در شریط واقعا دشوار و بسیار سخت قرار گرفته ام  و امیدوارم در این خصوص شرایط کنونی بنده را درک نمایند  سخن آخر:  ۱_ تمام مطالب عنوان شده بر اساس اسناد ومدارک بوده و قابل اثبات میباشد. ۲_ تقاضای قبول وکالت در پرونده اینجانب  و در صورت امکان پرداخت هزینه وکالت در پایان پرونده ( در صورت امکان)  ۳_  مشاوره حقوقی کامل و تخصصی و ارائه  یک نقشه راه هوشمندانه جهت طرح دعوا و احیای حق و حقوق تضعیف شده(  در صورت امکان رایگان و یا  برای پرداخت هزینه مشاوره لطفا به بنده مهلت زمانی داده شود) . ۴_ گزینه ( هیچکدام)  با تشکر  فراوان و آرزوی موفقیت برای همه  شما وکلای عزیز در عرصه وکالت