قانون اصلاح قانون صدور چک|ملکبانان

قانون اصلاح قانون صدور چک|ملکبانان

قانون اصلاح قانون صدور چک_ملکباناندریافت مصوب ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ مجلس شورای اسلامیمتن کامل قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ را اینجا بخوانید ماده ۱- در ماده (۶) قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت‌های «و مدت اعتبار» و...
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹|ملکبانان

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹|ملکبانان

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹_ملکباناندریافت ماده۱ـ مجازات­ های مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به­ شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می­ شود: الف ـ مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون(به...
تنظیم قرارداد پیش فروش و پیش خرید آپارتمان|ملکبانان

تنظیم قرارداد پیش فروش و پیش خرید آپارتمان|ملکبانان

عمده دعاوی ملکی مربوط به موضوع پیش خرید آپارتمان می‌شوند. این امر لزوم آشنایی با قرارداد پیش خرید آپارتمان را دو چندان نموده است. در این نوشتار علاوه بر بررسی موضوعاتی چون تنظیم قرارداد پیش خرید آپارتمان و خطرات این امر، نمونه قراردادی نیز جهت هر چه آشنایی بیشتر شما...
قانون مطبوعات|ملکبانان

قانون مطبوعات|ملکبانان

قانون مطبوعات_ملکلبانان_مرکز حقوقی راهکاردریافت مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۲با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۸۸/۰۹/۰۸ ‌نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آنرا قانون معین میکند.«‌قانون اساسی اصل ۲۴» ‌ فصل اول: تعاریف‌ماده ۱-...
قانون حمایت از گزارشگران فساد|ملکبانان

قانون حمایت از گزارشگران فساد|ملکبانان

قانون حمایت از گزارشگران فساد_ملکبانان_وکیل فرشته محمد حسینیدریافت فصل اول- تعاریف و مصادیق‌ماده ۱- مفهوم واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون به شرح زیر است: ۱- گزارش: گزارشی است که محتوای آن حداقل متضمن اطلاعات زیر باشد: الف- نام و عنوان دستگاه محل وقوع...
قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان_ملکبانان

قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان_ملکبانان

قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای «قانون پایانه_های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»_ملکبانان_وکیل فرشته محمد حسینیدریافت ماده ۱- الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ترتیب زیر...