ملاک موات بودن زمین|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

ملاک موات بودن زمین|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

زمین موات چیست یکی از مواردی ممکن است در طول حضور خود در بازار املاک با آن برخورد داشته باشید. زمینهای موات، دایرو بایر هستند. اما فرق این زمین ها در چیست و اساسا چرا باید فرق آنها را بدانیم. در ادامه با ملک مانا همراه باشید. هرچند که این واژگان از نظر معنا شباهت های...