فسخ در قرارداد چه تفاوتی با اقاله دارد؟|ملکبانان

فسخ در قرارداد چه تفاوتی با اقاله دارد؟|ملکبانان

اگر کمی با زمینه حقوق قراردادها آشنایی داشته باشید حتما با اصطلاح حقوقی اقاله یا فسخ و یا انفساخ در معامله برخورد کرده اید. فسخ اصطلاحی معروف تر میان عموم اشخاص میباشد و به معنای پایان بخشیدم به قرارداد است. با همه شباهت هایی که فسخ و اقاله با یکدیگر در نتیجه یعنی...
آثار اقاله در قرارداد|ملکبانان

آثار اقاله در قرارداد|ملکبانان

وقتی صحبت از نوشتن قرارداد در قانون به میان می‌آید، راه‌هایی نیز برای بر هم زدن آن پیش‌بینی می‌شود تا در صورت نیاز طرفین در شرایط خاصی از آن استفاده کنند. در این مطلب شما را با یکی از این راه‌ها که اقاله قرارداد نام دارد، آشنا خواهیم کرد. تعریف اقاله (تفاسخ)...
اهمیت عبارات در قرارداد ها

اهمیت عبارات در قرارداد ها

آیا می دانید کلمات و عبارات در قراردادها چه قدر مهم هستند و می تواند حقوقی را از شما نقض کنند یا بر آن بیفزایند؟!در این مقاله، برخی از کلمات مهم را مورد بررسی قرار می دهیم. عبارت اول، عقد خارج لازم:این عبارت، در قراردادهای وکالت بسیار مهم است. وقتی ملکی سند ندارد و...