تصرف عدوانی چیست و شامل چه مواردی می‌شود؟|ملکبانان

تصرف عدوانی چیست و شامل چه مواردی می‌شود؟|ملکبانان

تصرف عدوانی به عبارتی یعنی اینکه مال غیر منقولی را به هر علتی از ید دیگری خارج و با زور تصرف نمود. بنابراین تصرف عدوانی یکی از مسائل حقوقی که است که ممکن است برای هر کسی پیش آید. تصرف عدوانی انواع مختلفی شامل کیفری و حقوقی دارد که با توجه به شرایط موجود می‌توان نسبت...
تاثیر سند رسمی در تصرف عدوانی|ملکبانان

تاثیر سند رسمی در تصرف عدوانی|ملکبانان

دعوی تصرف عدوانی از جمله دعاوی ملکی محسوب میگردد که در موارد عدیده یک دعوی حقوقی است . با این وجود در مواردی نیز جنبه کیفری پیدا میکند.هر گاه متصرفات فعلی در یک ملک بدون توجه به خواست و رضایت متصرف قبلی صورت گیرد ، دعوی تصرف عدوانی تحقق می یابد و میتواند در محاکم...
خرید و فروش ملک شراکتی-حق شفعه در فروش ملک مشترک-ملکبانان| وکیل فرشته محمدحسینی

خرید و فروش ملک شراکتی-حق شفعه در فروش ملک مشترک-ملکبانان| وکیل فرشته محمدحسینی

آیا تاکنون شما هم احساس کرده اید که نیاز به مشاوره حقوقی فروش ملک شراکتی داشته اید؟ آیا اصلا در مورد مشاوره حقوقی فروش ملک شراکتی، چیزی می دانید؟این موضوع برای همه افراد روشن است که یکی از راه های سرمایه گذاری مطمئن در جامعه امروز، خرید ملک است.گاهی اوقات افراد به...