وجه التزام یا خسارت قراردادی|ملکبانان

وجه التزام یا خسارت قراردادی|ملکبانان

وجه التزام یا خسارت قراردی از موارد مهم و قابل درج در قرارداد ها است و طرفین قرارداد فروشنده و خریدار باید این مورد را به نفع خود در قرارداد ذکر نمایند در واقع وجه التزام مبلغی است که در قرارداد معین می شود برای زمانی که متعهد در زمان تعیین شده و در فرصت معینی که وجود...
شرایط دریافت وجه التزام تاخیر در سند رسمی|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

شرایط دریافت وجه التزام تاخیر در سند رسمی|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

مطالبه خسارت قراردادی (نکات مهم،نمونه رای و دادخواست)  نکات مهم خسارت قراردادی :  1- اگر طرفین در قرارداد میزان خسارت قراردادی یا همانوجه التزام را مشخص کرده باشند دادگاه نمی تواند به مبلغ بیشتر یا کمتر رای دهد. 2- اگر طرفین در قرارداد مبلغ خسارت...