مشاوره حقوقی سرقفلی|ملکبانان

مشاوره حقوقی سرقفلی|ملکبانان

قرارداد اجاره یکی از مهمترین قراردادهایی هست که در دنیای حقوق وجود دارد. ملک تجاری که به فردی اجاره داده میشود در انتهای آن با وجود برخی شرایط برای مستاجر امتیازاتی به وجود می آورد. دعوای اصلی مالکان و مستاجران بر سر همین امتیازاتی هست که ما به نام سرقفلی یا حق کسب و...
مطالبه حق سرقفلی| ملکبانان

مطالبه حق سرقفلی| ملکبانان

در گام اول باید بدانیم حق سرقفلی به چه معناست. منظور از حق سرقفلی، یک حق مالی است که به موجب قرارداد اجاره میان صاحب یک ملک تجاری با مستاجر آن برای مستاجر برقرار می شود. در نتیجه، سرقفلی فقط در رابطه با املاکی که کاربری تجاری دارند کاربرد دارد. این حق از گذشته تا به...
مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه|ملکبانان

مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه|ملکبانان

یکی از بحث‌های مطرح میان اهل تجارت و بازاریان، سرقفلی و حق کسب و پیشه است. سرقفلی در واقع حقی است که به واسطه آن فرد یا افرادی مالک منافع و اعیان یک ملک تجاری می‌گردند. این حق معمولا با پرداخت مبلغ سرقفلی به مالک ملک تجاری ایجاد می‌شود.حق کسب و پیشه، حقی است که در طول...
نحوه محاسبه حق کسب و پیشه|ملکبانان

نحوه محاسبه حق کسب و پیشه|ملکبانان

حق کسب و پیشه برای مستأجر و  درخلال مدت اجاره، با توجه به شهرت کسبی  و حق مشتری گیری وی ایجاد می شود. چه مستأجر مال یا وجهی به موجر داده و یا نداده باشد. به عبارتی  ایجاد این حق کاملا ،به عمل مستاجر بستگی دارد ممکن است ایجاد شود یا نشود. یعنی اگر مستاجر...
آشنایی با مفهوم حق سرقفلی در صلح نامه|ملکبانان

آشنایی با مفهوم حق سرقفلی در صلح نامه|ملکبانان

یکی از انواع صلح نامه ها که می توان به آن اشاره نمود، صلح نامه سرقفلی است که به منظور انتقال حق سرقفلی از آن استفاده می شود. در واقع نمونه سند صلح سرقفلی یا نمونه قرارداد صلح سرقفلی به عنوان یک نوشته معتبر و حقوقی محسوب می شود که بیانگر انتقال حق سرقفلی از مالک اصلی...