قلع و قمع بنا چیست و چه آثاری دارد؟|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

قلع و قمع بنا چیست و چه آثاری دارد؟|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

قلع و قمع از نظر لغوی «قلع به معنای ریشه کن کردن ، از بیخ کندن ، کندن چیزی از جایی »« قمع به معنای سرکوب کردن »قلع و قمع به معنای از ریشه درآوردن است . قلع و قمع در اصطلاح حقوقی قلع و قمع به حکم صادره از سوی مراجع ذی صلاح برای از بین بردن آثار ابنیه، اشجار و…. که...