معامله نیابتی چیست و انواع ان کدامند؟

معامله نیابتی چیست و انواع ان کدامند؟

معامله به وسیله وکیل طق ماده ۶۵۷ قانون مدنی وکالت به عقدی می‌گویند که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب و نماینده خود می‌کند. وکابت جزء عقود جایز محسوب می‌شود، به همین دلیل وکیل یا موکل هر زمان که اراده کنند می‌توانند آن را برهم بزنند. مگر در...
فوت سازنده قرارداد مشارکت در ساخت

فوت سازنده قرارداد مشارکت در ساخت

منظور از قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟ یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که امروزه در ساختمان سازی با آن مواجه می شویم قرارداد مشارکت در ساخت است. این قرارداد بسیار فنی و تخصصی است و برای هر دو طرف تعهدات زیادی را به وجود می آورد. همانطور که از اسم قرارداد هم پیدا است ، مالک و...
تخلیه ملک تجاری|نمونه دادخواست و رای تخلیه

تخلیه ملک تجاری|نمونه دادخواست و رای تخلیه

دادخواست و رای تخلیه ملک تجاری وقتی کسی به عنوان مالک، مال یا ملک خود را (مال منقول و غیر منقول) در اختیار دیگری جهت بهره برداری و استفاده از منافع آن قرار میدهد به دلیل اینکه شروع تصرف با اذن و اجازه مالک بوده است دعوا و شکایت مناسبی که باید طرح شود، دعوای تخلیه...
اثبات ماکیت چیست؟|نمونه دادخواست اثبات مالکیت

اثبات ماکیت چیست؟|نمونه دادخواست اثبات مالکیت

اثبات ماکیت و نمونه دادخواست اثبات مالکیت اثبات مالکیت و نمونه دادخواست آن یکی از درخواست های مکرر کاربران از ما برای بیان توصیحاتی پیرامون آن میباشد. اگر شما هم در این باره ابهام دارید پس با ما همراه شوید تا کمی در باره آن صحبت کنیم. نکات مهم اثبات مالکیت ملک و...
عقد تشریفاتی چیست و چه تفاوتی با عقد رضایی دارد؟

عقد تشریفاتی چیست و چه تفاوتی با عقد رضایی دارد؟

تعریف عقد رضایی و عقد تشریفاتی و عقد عینی و تفاوت آنها​، در قانون مدنی آمده است. عقد رضایی، عقدی بوده که صرف رضایت طرفین عقد، برای انعقاد آن، کافی می باشد. در عقد تشریفاتی، علاوه بر رضایت طرفین، نیاز به رعایت تشریفات مخصوص بوده و عقد عینی، نیاز به قبض موضوع معامله،...