سوء استفاده پیش فروش ساختمان|ملکبانان

سوء استفاده پیش فروش ساختمان|ملکبانان

سوءاستفاده پیش فروش ساختمان با توجه به گران شدن ملک افزایش پیدا کرده است. در شرایطی که روز بروز به دلیل افزایش تورم قیمت همه چیز افزایش پیدا می‌کنند؛ خیلی از افراد سعی می‌کنند سرمایه خود را به بازار طلا، سکه، ملک، آپارتمان و غیره منتقل کنند تا ارزش و قدرت خرید پول و...
پیش خرید و فروش اپارتمان|نکات خرید اپارتمان|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

پیش خرید و فروش اپارتمان|نکات خرید اپارتمان|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

پیش خرید و پیش فروش آپارتمان با توجه به افزایش قیمت آپارتمان در سال های اخیر در کنار کاهش قدرت خرید مشتریان قراردادهای پیش فروش ساختمان از رونق بسیاری برخوردار شدند. وقتی به آمار حداقل یک دهه گذشته بازار مسکن توجه شود، می توان به این نکته رسید که همراه با افزایش...