سند مالکیت معارض در جمهوری اسلامی ایران به معنای یک سند مالکیت جدید است که به تاخیر افتاده و در تاریخ بعد از صدور سند مالکیت اصلی صادر می‌شود. این سند جدید صادر می‌شود به دلیل وجود تعارض یا اختلاف بین دو سند مالکیت ملک که نسبت به اصل ملک یا نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی با یکدیگر در تضادند.

به عبارت دیگر، وقتی دو سند مالکیت برای یک ملک صادر شود و این دو سند در مورد اصل ملک یا مشاغل مرتبط با آن یا حقوق مرتبط با آن مخالفت داشته باشند، سندی که آخرین تاریخ صدور را دارد به عنوان سند مالکیت معارض تلقی می‌شود و در بسیاری از موارد به عنوان سند اصلی واجد اعتبار استفاده می‌شود.

این سیستم معمولاً به منظور رفع اشکالات و ابهامات مرتبط با مالکیت ملک در معاملات املاک و مستغلات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اقدام به نوعی مجوزی برای تصدیق و اثبات مالکیت ملک ارائه می‌دهد تا اشتباهات و اختلافات حقوقی بین طرفین معامله حل شوند.

حالات مالکیت معارض

۱. تعارض در اصل مالکیت

تعارض در اصل مالکیت به معنای وجود دو یا بیشتر از دو سند مالکیت برای یک ملک است که نسبت به تمام یا بخشی از مالکیت ملک با یکدیگر تعارض دارند. این تعارض ممکن است به عدم وضوح یا اختلاف در مالکیت یک ملک منجر شود و معمولاً به دلیل موارد زیر ایجاد می‌شود:

خطای مرتبط با ثبت مالکیت: تعارض‌ها ممکن است ناشی از خطاهای انسانی در فرآیند ثبت مالکیت باشند. اشتباهات در وارد کردن اطلاعات یا اشتباهات در صدور سند مالکیت می‌توانند منجر به تعارض در اصل مالکیت شوند.
وراثت یا ارثیه مشکوک: در برخی موارد، وقتی ملک به ارث می‌رسد و مسائل مرتبط با وراثت و ارثیه پیچیده است، تعارض‌ها در اصل مالکیت ایجاد می‌شوند. این امور ممکن است به دلیل نقص در وراثتنامه یا اختلاف در تفسیر آن باشند.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

معاملات غیرمعتبر

تعارض‌های در اصل مالکیت ممکن است ناشی از معاملات غیرمعتبر یا نقض حقوق مالکیت باشند. به عنوان مثال، فروش یک ملک به دو فرد مختلف یا واگذاری حقوق مالکیت به صورت نادرست ممکن است به تعارض منجر شود.
عدم رعایت قوانین و مقررات مالکیت: اگر اطلاعات و مدارک مالکیت یک ملک با قوانین و مقررات مربوط به مالکیت ملک در کشور یا منطقه مغایرت داشته باشند، تعارض در اصل مالکیت ایجاد می‌شود.

۲. تعارض در حدود

تعارض در حدود در مورد دو سند مالکیت به معنای وجود تضاد یا تعارض در مشخصات جغرافیایی ملک یا دارایی‌ها است که در دو سند مالکیت مختلف ذکر شده است. این تعارض ممکن است به عدم وضوح یا اشتباهات در ثبت ملکیت منجر شود و معمولاً به دلیل موارد زیر ایجاد می‌شود:

تفاوت در مختصات جغرافیایی

اگر دو سند مالکیت دارای مختصات جغرافیایی متفاوتی برای ملک باشند، این تعارض در حدود ایجاد می‌شود. ممکن است یک سند مالکیت مختصات دقیق ملک را ذکر کند، در حالی که سند دیگر دقیقاً مختصات متفاوتی را اعلام کند.
تعارض در مرزها: تفاوت در مشخصات مرزها و حدود یک ملک می‌تواند به تعارض در حدود منجر شود. اگر دو سند مالکیت برای یک ملک مشخصات مرزهای مختلفی را ذکر کنند، تعارض در حدود به وجود می‌آید.
خطای مرتبط با ثبت مالکیت: خطاهای انسانی در ثبت مالکیت ممکن است منجر به تعارض در حدود شوند. این اشتباهات ممکن است در فرآیند ثبت مالکیت یا در وارد کردن اطلاعات ایجاد شود.
تفاوت در تفسیر مدارک: ممکن است دو سند مالکیت دارای مشخصات مشابهی باشند اما به دلایل تفسیری متفاوت، تعارض در حدود ایجاد شود. این ممکن است به دلیل تفاوت در تفسیر مفاد و معانی مدارک حاکم باشد.

۳.تعارض در حقوق ارتفاقی

تعارض در حقوق ارتفاقی به معنای وجود تعارض یا تضاد در حقوق ارتفاقی (یا همان حقوق جانبی) که در سند مالکیت یک ملک قید شده‌اند، به وجود می‌آید. این حقوق ارتفاقی می‌توانند به عنوان محدودیت‌ها یا شرایط خاصی بر روی ملک تعبیه شوند و ممکن است با یکدیگر تعارض داشته باشند. این تعارض‌ها ممکن است به دلیل موارد زیر ایجاد شوند:

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

تعارض در استفاده از ملک

این نوع تعارض ممکن است زمانی ایجاد شود که دو سند مالکیت برای یک ملک حقوق مختلفی را در مورد نحوه استفاده از ملک مشخص کنند. به عنوان مثال، یک سند ممکن است اجازه مسکونی کردن ملک را دهد، در حالی که سند دیگر ممکن است محدودیت‌هایی بر روی نوع استفاده از ملک قرار دهد.

تعارض در واگذاری حقوق

اگر دو سند مالکیت برای یک ملک حقوق واگذاری به افراد یا شرکت‌های مختلف را در نظر بگیرند و این حقوق با یکدیگر تعارض داشته باشند، تعارض در حقوق ارتفاقی ایجاد می‌شود.

تضاد در شرایط واگذاری

تعارض‌ها ممکن است در مورد شرایط واگذاری حقوق ارتفاقی پیش بیایند. به عنوان مثال، یک سند ممکن است شرایطی را برای انتقال ملک به فرد دیگر در صورت مرگ مالک اصلی تعیین کند، در حالی که سند دیگر ممکن است شرایط متفاوتی برای واگذاری تعیین کند.

تعارض در اولویت حقوق

در برخی موارد، تعارض ممکن است در مورد اولویت حقوق ارتفاقی ایجاد شود. این به معنای این است که دو سند مالکیت برای یک ملک ممکن است به ترتیب اولویت‌های مختلفی برای اجرای حقوق ارتفاقی داشته باشند، و این اولویت‌ها با یکدیگر تعارض داشته باشند.

دریافت مشاوره حقوقی

گروه وکلای ملکبانان با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه ی ملکی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.