کلیه قراردادها اعم از (معین، نامعین، لازم، جایز) تا زمان اتمام قراردادها معتبر می باشند .
لکن سوال مهمی که ذهن ما را مشغول می نماید این است که آیا درصورت فوت یکی از طرفین قرارداد یا هر دو طرف ، اعتبار آن از بین می رود یا خیر؟

پاسخ به این سوال بصورت قطعی و مختصر صحیح نمی باشد و می بایست شرایط آن بطور مفصل بررسی گردد زیرا در شرایطی فوت یکی از طرفین یا هر دو طرف منجر به انحلال قرارداد می گردد و در شرایطی این امر فاقد اثر می باشد.

ابطال مبایعه نامه

روزانه تعداد زیادی قرارداد تحت عنوان مبایعه نامه و یا اسنادی دیگر نوشته و مورد استفاده عموم قرار می گیرد که به لحاظ رعایت موارد قانونی توجه زیادی به آن نمیشود و به همین علت ممکن است طرفین قرارداد را با مشکلاتی مواجه نماید که در نتیجه این کشمکش ها موضوع ابطال مبایعه نامه و چگونگی اقدام برای آن پیش می آید.

دلایل ابطال مبایعه نامه

عدم رعایت شرایط صحت قرارداد ها ( موضوع ماده 190 قانون مدنی )
اگر خرید و فروش مورد معامله ممنوع و غیر قانونی بوده باشد و یا به دلایل نامشروع انجام شود.
اگر مبیع به صورت عین معین وجود نداشته باشد.
اگر بایع قدرت تسلیم مبیع را نداشته باشد.
اگر مبایعه نامه معارض داشته باشد (که در اینصورت اولین معامله ای که صورت گرفته، قانونی است)
به منظور جلوگیری از حدوث مشکلات و اختلافات در آینده، بهتر است قبل از هر کاری با وکیل متخصص در حوزه ملک و قرارداد مشورت نموده و از تخصص و دانش وی بهره مند شوید زیرا هر قرارداد دارای نکات مهمی می باشد که ممکن است از دید عموم پنهان مانده و پس از بوجود آمدن چالش و اختلافات، به ضرر هر یک از طرفین قرارداد تمام شود.
همانطور که قبلا گفته شد مبایعه نامه، همان قرارداد خرید و فروش یا بیع می باشد .
بیع نیز در لغت، به معنای فروش است و مطابق (ماده 338 قانون مدنی)، بیع عبارتست از
” تملیک عین به عوض معلوم است.”

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

اعتبار مبایعه نامه (قرارداد) بعد از فوت

پس از فوت هر یک از طرفین قرارداد ، مبایعه نامه همچنان دارای اعتبار قانونی بوده و ورثه فروشنده و یا خریدار را می توان محکوم به تعهدات مندرج در مبایعه نامه نمود .
و لکن اگر در بین ورثه شخص محجور (مجنون ، صغیر و..) باشد، می بایست دعوی را به طرفیت قیم و یا ولی قهری تقدیم نمایید .
ضمنا با توجه به اینکه شما ذینفع در دعوای علیه ورثه متوفی هستید می توانید دادخواست گواهی حصر وراثت را به طرفیت ورثه بدهید.

دریافت وکیل

گروه وکلای ملکبانان با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی از جمله دعاوی کیفری می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.