معامله وکالتی برای انواع بیع یا خرید و فروش ملک و خودرو ممکن است چند حسن داشته باشد ، اما بطور حتم معایب و خطرات فراوانی دارد .
وکالت بلاعزل یا  سند وکالتی عمدتاً در دو مورد بیشترین کاربرد را دارد : ملک و خودرو .
از آنجا که نقل و انتقال ملک معمولاً هزینه‌های زیادی دارد لذا برخی ترجیح میدهند در هنگام خرید و فروش ملک به جای انتقال سند ملک ، با مراجعه به دفترخانه ، یک سند وکالتی یا وکالت بلاعزل تنظیم ‌کنند و همه کارهایشان به صورت قانونی با همان سند انجام ‌شود.
مشکلات و خطرات ناشی از این اقدام ، تا کنون بسیاری از افراد را دچار خسران و زیانهای جبران ناپذیر کرده است.
اگر شما در زمره افرادی هستید که اطلاعات چندانی در این مورد ندارید بهتر است با ما همراه شوید چون میخواهیم بطور خلاصه در این مورد بحث کنیم.

وکالت چیست؟

مراد از وکالت ، عقد قراردادی است که طرفین با مراجعه به دفتر اسناد رسمی بین خود تنظیم میکنند. ماده 656 قانون مدنی بیان می دارد “وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.”
در این وکالتنامه ، یکی از طرفین به طرف دیگر جهت انجام یک یا چند اقدام خاص مربوط به خودش وکالت قانونی می‌دهد. وکالت دهنده را در اصطلاح موکل و طرف دیگر قرارداد را وکیل مینامند.
عقد وکالت برای رسمیت قانونی و داشتن اعتبار ، باید به صورت کتبی و در دفترخانه تنظیم شود و یک نسخه از آن نزد موکل و نسخه دیگر دست وکیل باشد.
بنابراین اثر عقد وکالت نوعاً به مفهوم اعطای نیابت است . بدین معنی که موکل اقدام وکیل را در انجام دادن اعمال حقوقی ، به منزله اقدام خود می داند . لذا به او اختیار می دهد که به نام و حساب موکل تصرفاتی کند.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

اختیارات وکیل بر اساس آن چیزی است که در سند وکالت قید میشود. معمولاً در سند وکالت ملکی ، به وکیل اختیار هر نوع نقل و انتقال ، خرید و فروش ملک ، به هر مبلغ دلخواه و به هر شخص دلخواه ، حتی اگر آن شخص خودش باشد، داده میشود .

برای صحت وکالت ضروری است تا وکالت در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد. منظور از توانستن ، توانایی حقوقی است نه توانایی مادی . لذا مفهوم آن گسترده تر از داشتن اهلیت است . به عبارت دیگر موکل علاوه بر اهلیت باید توانایی انجام موضوع وکالت را داشته باشد.

وقتی موکل صلاحیت و اختیار انجام عملی را ندارد مثلاً فرد محجور ، ورشکسته ، مجنون اختیار تصرف در اموال خویش را ندارد. بنابراین نمی تواند وکیل خویش را در این خصوص صاحب اختیار کند و امری که خود صلاحیت آن را ندارد انجام دهد.

انواع عقد وکالت از نظر حوزه اختیارات

عقد وکالت به دو نوع وکالت مطلق و وکالت مقید تقسیم می گردد.

در وکالت مطلق، موکل وکیل را برای تمام امور مالی و اداری نایب خود قرار میدهد و وکیل میتواند بدون اجازه از موکل در این امور وکالت نماید. در وکالت مقید مورد عقد وکالت مشخص و معین بوده و وکیل اختیار اعمال وکالت تنها در آن مورد را دارد.

بطلان و منفسخ شدن وکالتنامه

به موجب ماده 678 قانون مدنی ، وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود:

به عزل موکل
به استعفای وکیل
به موت یا به جنون وکیل یا موکل .
هر گاه معلوم شود در هنگام تنظیم وکالت نامه یکی از طرفین در حالت جنون قرار داشته ، وکالتنامه از اساس باطل اعلام میگردد.

چنانچه یکی از طرفین بعد از تنظیم وکالتنامه فوت کند یا دچار جنون شود ، وکالتنامه بصورت خود به خود از بین می‌رود و به اصطلاح منفسخ می‌شود.

وکالت فروش ملک چیست؟

در وکالت فروش ، فروشنده یا صاحب ملک اختیار فروش ملک خود را بر اساس یک سند وکالت ، به فرد دیگری واگذار می‌کند. فرد مقابل (وکیل) با داشتن وکالتنامه می‌تواند سند ملک مربوطه را هر زمان که خواست به نام خودش یا هر شخص دیگری انتقال دهد.

دریافت وکیل

گروه وکلای ملکبانان با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه ی ملکی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.