افراز ملک مشاع|ملکبانان

افراز ملک مشاع|ملکبانان

افراز ملک مشاع یا مال مشاعی در معنای حقوقی، یعنی جدا نمودن سهم مشاع شرکا از هم و تقسیم مال غیر منقول بین شرکا به نسبت سهم هر یک از آن‌ها به نحوی که سهم هر کدام از آن‌ها از اشاعه خارج گردد. به طور کلی افراز به دو شکل رخ می‌دهد:افراز ملک مشاع اجباری: افراز به دلیل قوه...
صفر تا صد املاک مشاعی|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

صفر تا صد املاک مشاعی|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

قوانین مربوط به املاک مشاع، فروش ملک مشاع تقسیم ملک مشاع، افراز ملک مشاع ، دعاوی مربوط به ملک مشاعی و تمام آنچه که مالکان ملک مشاع باید بدانند در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد.قوانین مربوط به املاک مشاع، فروش ملک مشاع تقسیم ملک مشاع، افراز ملک مشاع، دعاوی مربوط...