آشنایی با خیارات معاملات|ملکبانان

آشنایی با خیارات معاملات|ملکبانان

می‌دانید که در قانون برای فسخ عقود لازم که نمی‌توان آنها را بر هم زد، شرایطی در نظر گرفته شده که به آنها خیار فسخ گفته می‌شود. در این مقاله به برخی ضوبط حقوقی مربوط به این مسئله خواهیم پرداخت. حق فسخ در معامله در حقیقت انحلال یک‌طرفه قرارداد و تعهد توسط یکی از طرفین...