مالیات بر خانه های خالی بر اساس قانون مالیات های مستقیم تعلق گرفته است. این قانون در تاریخ ۵/۹/۱۳۹۹ تصویب شده است. اما باید به این نکته توجه داشت که این قانون به تمام خانه های خالی در تمام شهرها و نقطه های کشور مربوط نمی شود.

همچنین، مدت زمان این خالی از سکنه بودن خانه ها نیز دارای اهمیت است. زمانی که این قانون به تصویب رسید، برای خانه ها و شرایط خاصی در نظر گرفته شد. بعد از این که قانون به تصویب رسید، ابتدا اجرای آن با تعویق مواجه شد و تا چند ماه بعد از مصوب شدن همچنان در گردونه شکل گرفتن در ساختار اجرایی در چرخش بود. در ادامه، درباره این قانون اطلاعات بیشتری را به دست خواهید آورد.

مالیات بر خانه های خالی به چه خانه های تعلق می گیرد؟

مالیات بر خانه های خالی همان طور که اشاره کردیم به هر خانه ای تعلق نمی گیرد. می توان گفت این قانون در مورد واحدهای مسکونی که در شهرهایی قرار دارند که بیشتر از صد هزار نفر جمعیت دارند، قابل اجرا است. در ضمن، مدت زمان خالی بودن خانه ها نیز باید بیشتر از ۱۲۰ روز باشد. یعنی در تمام این مدت ساکنانی در خانه وجود نداشته باشند.

به این ترتیب، هر خانه ای که بیشتر از سه ماه خالی باشد، بدون در نظر گرفتن معافیت هایی که در این قانون وجود دارد، بابت هر ماه باید مبلغی را به عنوان مالیات پرداخت کند. اگر در این باره با سؤالاتی مواجه شده اید، می توانید با مجموعه ی تهران مدافع تماس بگیرید و اطلاعات کافی را از مشاوران و وکلای معتبر بخواهید.

قبل از این که شورای نگهبان وزارت راه و شهرسازی این قانون را به تأیید برساند، سایت املاک و اسکان را از مرداد ماه سال ۱۳۹۹ در این فرایند وارد کرد تا بتواند برای اجرای این قانون از آن استفاده کند. این سایت توانست یک میلیون و سیصد خانه خالی را در همان ابتدای امر شناسایی کند که مشمول پرداخت این مالیات می شدند. به صاحبان خانه ها مهلت داده شد تا اطلاعات سکونتی خود را در این سایت وارد کنند.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

سازمان امور مالیاتی برای این که بتواند مالیات بر خانه های خالی را محاسبه کند، ابتدا باید بر طبق نشانی که از مالکان یا مالک در سایت املاک و اسکان ثبت شده است، برای آنها تشکیل پرونده بدهد و باید از آن ها برای این کار اوراق لازم را مطالبه کند. اگر نشانی اصلی از یک واحد مسکونی در این سایت وجود نداشته باشد، این سازمان نشانی را بر طبق نشانی یکی از واحدهای مسکونی خالی که در سایت وجود دارد و به این مالک یا مالکان تعلق دارد، مشخص می کند.

شرح تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی

برای ایجاد هماهنگی در نحوه محاسبه مالیات بر خانه های خالی، موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون های مالیات اصلاحی مستقیم بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون مالیات مستقیم که در تاریخ ۵/۹/۱۳۹۶ تصویب شده است، قرار شده است که مطابق مقررات ماده ۵۴ مکرر همین قانون مبنای محاسبه و شمول مالیات ها بر طبق یک سال مالیاتی خورشیدی باشد.

در صورتی که مالک یا مالکان این واحدهای مسکونی خالی اشخاص حقوقی باشند که دوره های آن ها به صورت نصفی از سال است، رسیدگی در اجرای این ماده بدون در نظر گرفتن تاریخ آغاز و پایان دوره مالی آن ها و مساوی با سال مالیاتی خورشیدی است.

مشاوره تخصصی با وکیل امور ملکی می تواند درباره این قانون اطلاعات دقیق تری در اختیار افرادی که در این باره سؤال دارند قرار دهد. آن ها می توانند با کمک سایت املاک و اسکان کشور در احراز شرایط یک واحد مسکونی به عنوان خانه خالی به مالکان یا مالک کمک کنند. وقتی که یک واحد مسکونی در یک سال مالیاتی به عنوان یک خانه خالی شناخته می شود که در آن سال بیشتر از ۱۲۰ روز به ازای یک مالک خالی مانده باشد.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

شناختن یک واحد مسکونی و تعلق گرفتن مالیات بر خانه های خالی به آن نشانه آن نیست که در سال بعد هم همین منوال ادامه خواهد داشت. می توان گفت که تنها فاصله بیشتر از ۱۲۰ روز در طی یک سال است که منجر به دریافت مالیات خواهد شد. خانه هایی که به صورت شراکتی هستند و چند مالک دارند، سهم هر مالک به طور جدا محاسبه، اعلام و مطالبه خواهد شد.

نحوه محاسبه مالیات بر خانه های خالی

محاسبه مالیات بر خانه های خالی به ازای هر ماه بیشتر از ۱۲۰ روز در یک سال خورشیدی برای هر مالک است و حداکثر برای مدت هشت ماه در هر سال در نظر گرفته شده است. این مالیات برای هر ماه است و کسر ماه مشمول مالیات نخواهد بود. برای محاسبه کسر ماه مدت خالی بودن واحد مسکونی در کل سال مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

به این ترتیب، حداکثر ۳۰ روز برای نیمه ابتدایی سال و ۲۹ روز برای نیمه دوم در سال بعد از ۱۲۰ روز کسر ماه در محاسبات در نظر گرفته نخواهد شد. ماه های ابتدایی سال مالیاتی که شامل فصل بهار و تابستان می شود ۳۱ روزه و ماه های نیمه دوم که شامل پاییز و زمستان می شود ۳۰ روزه محاسبه می شوند. ماه اسفند نیز بر طبق همان سال ۲۹ یا ۳۰ روزه محاسبه خواهد شد.

ملاک محاسبه این مالیات برای واحدهای مسکونی میزان اجاره بهایی است که برای آن پرداخت می شود. کسی که وکالت امور حقوقی به او واگذار می شود، مطلع است که شرح این مالیات به این صورت است که به ازای سال نخست معادل شش برابر، سال دوم معادل دوازده برابر و سال سوم معادل هجده برابر مالیات متعلقه در نظر گرفته شده است. اعمال این نرخ ها تنها در صورت توالی سال ها است و اگر در این میان واحد مسکونی بر طبق اطلاعات سایت خالی قلمداد نشود و فاصله ای بیفتد، مالیات سال جدید مطابق با سال اول محاسبه خواهد شد.