پیش خرید یا پیش فروش ساختمان به زبان ساده به معنای این است که ساختمانی را پیش از ساخت و آمادگی کامل مورد معامله قرار دهند. کسی که ساختمانی را قبل از تکمیل آن می فروشد پیش فروشنده می گویند و به کسی که آن را خریداری می کند پیش خریدار گفته می شود. انتقال مالکیت بر اساس توافق طرفین می تواند در حین ساخت و تکمیل ساختمان یا پس از آن انجام شود و درمورد اینکه مالکیت دقیقا از چه زمانی به پیش خریدار منتقل می شود باید به متن قرارداد مراجعه کرد.

با افزایش روند آپارتمان نشینی و افزایش قیمت ساختمان در سال های اخیر، پیش خرید ساختمان که با هزینه کمتری نسبت به خرید ساختمان آماده انجام می شود، تبدیل به یک امر رایج شد که به افراد با قدرت خرید پایین تر کمک می کرد با هزینه کمتر آپارتمان بزرگتری خریداری کنند. رواج و گسترش این نوع خرید و فروش باعث شد کلاهبرداران زیادی از این شرایط سوء استفاده کنند و با وعده تحویل واحد آپارتمانی پول بسیاری از مردم را تصاحب کنند. به همین دلیل برای جلوگیری از ارتکاب جرم و کلاهبرداری در این حوزه، قانون گذار در سال ۱۳۸۹ وارد عمل شد و قانونی تحت عنوان قانون پیش فروش ساختمان را تصویب کرد که مقررات زیادی را برای نظم و انضباط بخشیدن به فرایند پیش فروش و پیش خرید آپارتمان در نظر گرفته است.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

چه کسانی می توانند ساختمانی را پیش فروش کنند؟

بر اساس قانون تنها اشخاص زیر می توانند ساختمانی را پیش فروش کنند:

مالک رسمی زمینی که ساختمان بر روی آن احداث می شود
سرمایه گذاری که طی قرارداد رسمی مجاز به ساخت بنا بر روی زمین شخص دیگر است
مستاجرانی که حق احداث بنا بر روی زمین را دارند.

قرارداد پیش فروش ساختمان چیست؟

به قراردادی که موضوع آن پیش فروش ساختمان است قرارداد پیش فروش ساختمان گفته می شود که برای اعتبار باید شرایط خاصی داشته باشد. برای مثال این قرارداد طبق ماده ۳ قانون پیش فروش ساختمان باید حتما به صورت سند رسمی یعنی توسط دفتر اسناد رسمی تنظیم شود و علاوه بر اینکه در سند مالکیت هم درج می شود یک نسخه از خلاصه آن به اداره ثبت محلی که ملک مورد نظر در آن قرار دارد فرستاده شود. این قاعده برای ثبت رسمی این قراردادها و نظارت دقیق بر آن هاست تا امکان ارتکاب جرم و کلاهبرداری در این زمینه کاهش پیدا کند. علاوه بر این، تنظیم این قرارداد نکات بسیار مهم دیگری هم دارد که رعایت دقیق این نکات حقوقی برای آنکه در آینده با پیامدهای حقوقی مواجه نشوید اهمیت زیادی دارد.

دریافت مشاوره حقوقی

گروه وکلای ملکبانان با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه ی ملکی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.