در اولین مرحله باید بدانیم اصولا اقرار چیست و اقرارنامه به چه چیزی گفته می شود. اقرار یکی از ادله اثبات در امور حقوقی و کیفری است که اگر در محضر دادگاه یا به موجب سند معتبر و رسمی انجام شود می تواند بدون آنکه همراه با چیز دیگری باشد، دعوای طرح شده را به اثبات برساند. اقرار در ماده قانون مدنی به این صورت تعریف شده است: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. بنابراین کسی که اقرار می کند در واقع حقی را به نفع دیگری و به ضرر خود اطلاع می دهد که می تواند به عنوان یک دلیل اثباتی آن حق را به اثبات برساند. پس از تعریف اقرار باید بدانیم اقرارنامه چیست. اقرارنامه همانطور که از نامش مشخص است، به اقراری گفته می شود که به صورت کتبی بیان شده است. اقرارنامه برای آنکه ارزش دلیل اثباتی را داشته باشد باید حائز برخی ویژگی ها باشد. برای مثال اقرارنامه کتبی باید در محضر به ثبت رسیده باشد که در اصطلاح به آن اقرارنامه رسمی یا اقرارنامه محضری گفته می شود. اقرارنامه ملکی اگر از نوع رسمی یا محضری باشد، یعنی در محضر نوشته و امضا شده باشد قابل انکار نیست و به عنوان اقرار قابل استناد است. اما در مواردی که اقرارنامه ملکی در محضر تنظیم نشده و به ثبت نرسیده است که اصطلاحا به آن اقرارنامه عادی گفته می شود، نمی تواند اعتبار دلیل اثباتی را داشته باشد. در قسمت بعد اعتبار اقرارنامه عادی را بررسی می کنیم.

اعتبار اقرارنامه عادی چگونه است؟

اقرارنامه عادی به اقراری گفته می شود که در سند عادی یعنی سندی که از نوع رسمی نیست و در محضر به ثبت نرسیده، درج شده است. حال سوال این است که اگر اقرارنامه ملکی از نوع اقرارنامه عادی باشد چه اعتباری دارد؟ به طور خلاصه می توان گفت اقرارنامه عادی از اعتبار اقرارنامه محضری برخوردار نیست و می تواند به راحتی مورد انکار واقع شود که در آن صورت اثبات اعتبار و انتساب آن به طرف مقابل بر عهده شخص مدعی است. بنابراین اقرارنامه عادی در واقع نمی تواند در حکم اقرار بوده و کارکرد دلیل اثباتی را داشته باشد. اگر این نوع اقرارنامه مورد انکار طرف مقابل قرار بگیرد، اعتبار آن باید از سوی کسی که به آن استناد کرده اثبات شود تا در دعوا موثر واقع شود که یک پروسه بسیار سخت و زمان بر است. بنابراین، استناد به اقرارنامه عادی یک اقدام حقوقی پر ریسک محسوب می شود.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

اقرارنامه ملکی چیست؟

اقرارنامه ملکی به اقرارنامه ای گفته می شود که موضوع آن مربوط به املاک است. اقرارنامه ملکی می تواند متضمن هر حقی نسبت به املاک باشد و انواع حقوق ناظر به املاک را شامل شود. برای مثال می تواند به اقرار به فسخ قراردادهای املاک، اقرار به فروش ملک، اقرار به تصرف عدوانی، اقرار به حق مالکیت، اقرار به ایراد خسارت به املاک و … اشاره کرد که همه آن ها نوعی اقرارنامه ملکی محسوب می شوند.

کاربرد اقرارنامه ملکی چیست؟

در پاسخ به این سوال مهم که اقرارنامه ملکی چه کاربردی دارد باید گفت اقرارنامه ملکی همانطور که در ابتدای مقاله توضیح داده شد، در صورتی که از نوع محضری و رسمی باشد در حکم اقرار در دادگاه بوده و می تواند به عنوان یک دلیل اثباتی که می تواند به تنهایی دعوای ملکی را اثبات کند مورد استناد قرار بگیرد. برای مثال حالتی را تصور کنید که شخص الف طی یک سند رسمی اقرار به فروش ملک خود به شخص ب می کند. حال اگر شخص الف در آینده منکر فروش ملک خود به شخص ب شود، شخص ب می تواند با استناد به اقراری که در سند رسمی نسبت به فروش ملک متعلق به الف صورت گرفته یعنی با استناد به اقرارنامه ملکی، خریداری ملک الف از او را در دعوای حقوقی اثبات کند. بنابراین مهمترین کارکرد اقرارنامه ملکی اثبات دعوا در هر یک از مراجع قضایی است که توسط وکیل دعاوی ملکی و با رعایت تشریفات رسیدگی به دعاوی ملکی انجام می شود.

اقرارنامه ملکی چگونه تنظیم می شود؟

اقرارنامه ملکی برای آنکه به عنوان یک اقرار معتبر مورد استفاده قرار بگیرد باید در محضر و به موجب سند رسمی تنظیم شود. منظور از سند رسمی هر سندی است که در دفتر اسناد رسمی یا نزد ماموران رسمی و در حدود وظایف آن ها طبق قانون تنظیم شده باشد. هر سندی که این ویژگی ها را نداشته باشد سند عادی محسوب شده و اقرار مندرج در آن نمی تواند به عنوان اقرار معتبر و در مقام ادله اثباتی مورد استناد قرار بگیرد. علاوه بر این، کسی که اقرار به حقی برای دیگری و به ضرر خود می کند باید از اهلیت حقوقی برای اقرار برخوردار باشد. برای مثال شخصی که اقدام به اقرار می کند باید عاقل، بالغ و مختار باشد. بنابراین اقرار کسی که محجور است یا به اکراه چیزی را اقرار می کند معتبر نیست.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

اقرار به فروش ملک چیست؟

یکی از انواع اقرارنامه ملکی که رواج زیادی دارد، اقرارنامه ای است که حاوی اقرار به فروش ملک است. زمانی که شما اقدام به بستن قولنامه می کنید، ملزم کردن فروشنده به تنظیم اقرارنامه ای حاکی از فروش ملک یک ضمانت اجرای حقوقی کارآمد محسوب می شود که می تواند از فروش ملک توسط مالک به شخصی غیر از شما جلوگیری کند. بنابراین در هنگام انعقاد قولنامه و یا حتی پس از آن می توانید از فروشنده بخواهید در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و به صورت رسمی در قالب اقرارنامه ملکی اقرار به فروش ملک خود به شما نماید. در این صورت اگر فروشنده در آینده ملک خود را به جای شما به شخص ثالثی منتقل کند شما می توانید به استناد این اقرارنامه علیه او طرح دعوا کنید.

دریافت مشاوره حقوقی

گروه وکلای ملکبانان با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه ی ملکی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.