انتقال ملک به زن در اوایل ازدواج یا در طول زندگی مشترک، امری طبیعی است و ممکن است مرد سند ملک را به عنوان مهریه یا دلایل دیگری به نام زن انتقال داده باشد.
در این مقاله می خواهیم موضوع پس گرفتن ملک توسط مرد پس از انتقال به همسر را بررسی نماییم . پس با ما همراه باشید.

شرایط پس گرفتن ملک از همسر

برای پس گرفتن ملک از همسر ، می بایست شرایطی فراهم باشد که از نظر قانون مورد قبول باشد.
این شرایط با شرایط تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی، یکی می باشد.
به عبارت دیگر برای پس گرفتن ملکی که به نام زن شده می بایست شرایط قانونی تنظیم قرارداد در زمان انتقال ملک به همسر رعایت شده باشد که در ذیل به بررسی آن می پردازیم:
در تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی مسائلی از قبیل بلوغ، عقل و ممنوع المعامله نبودن فرد، بسیار مهم است.

در قانون مدنی و در ماده 190 به وضوح شرایطی را برای صحت قرارداد و در نتیجه انتقال سند ذکر کرده است از جمله :

  1. قصد طرفین و رضای آنها
  2. اهلیت طرفین
  3. موضوع معین مورد معامله
  4. مشروعیت معامله.

البته اگر ملک در ازای مهریه به نام همسر انتقال داده شده باشد ، مرد نمی‌تواند حتی از طریق قانون نیز ملک را از زن پس بگیرد.
ولی این نکته قابل توجه است که :
“اگر مبلغ خرید ملک را مرد پرداخت کرده باشد شرایط کمی تغییر می کند.”
مثلا اگر مبلغ ملک بیشتر از مبلغ مهریه باشد، شاید بتوان بخشی از مبلغ را از زن مطالبه نمود. اما پس گرفتن ملک به طور کامل کمی دشوار خواهد بود. زیرا ملکی که به عنوان مهریه به زن داده می‌شود حکم هبه را دارد و برای هبه فرد نمی‌تواند مبلغی را دریافت کند.

مرکز حقوقی ملکبانان_وکیل فرشته محمدحسینی

پس گرفتن ملکی  که از طریق هبه به همسر واگذار شده

در ابتدا به تعریف عقد هبه می پردازیم:
براساس (ماده ۷۹۵ قانون مدنی) :
“یک نفر مالی از خود را به دیگری به صورت رایگان می بخشد که با این تعریف مشخص می شود تملیک مال به دیگری به صورت رایگان است و نمی توان در مقابل آن مالی دریافت کرد ولی این موضوع غیر ممکن نخواهد بود بهتر است دراین راستا با وکیل متخصص گروه وکلای حکمت مشاوره کامل دریافت کنید.”
در وهله اول می بایست معوض بودن و یا غیر معوض بودن هبه را بررسی نماییم. زیرا چنانچه عقد هبه ، بصورت معوض منعقد شده باشد و واهب، عوض آن را دریافت نموده باشد، مطابق (بند 2 ماده 803 قانون مدنی) این هبه، غیر قابل رجوع است . هم چنین ممکن است هبه بصورت غیر معوض منعقد شده باشد که اصل هم بر همین موضوع می باشد.
بر اساس (ماده 803 قانون مدنی)، هبه در موارد ذیل غیر قابل رجوع می باشد:
1- متهب پدر يا مادر يا اولاد او باشند.
2- هبه با شرط عوض بوده و شرط عوض پرداخت شده باشد.
3- در عين موهوبه تغييري حاصل شده باشد يا به ملكيت ديگري درآمده باشد.
می توان در قرارداد از حق فسخ به جای حق رجوع استفاده کرد.

دریافت وکیل

گروه وکلای ملکبانان با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی از جمله دعاوی کیفری می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.