شرایط تخلیه ملک مسکونی|ملکبانان

شرایط تخلیه ملک مسکونی|ملکبانان

تخلیه ملک مسکونی یکی از دعاوی ملکی است که با توجه به حجم بالای قراردادهای اجاره در کشور ما و به دلیل افزایش روز افزون اجاره بها و ودیعه مسکونی همواره در محاکم قضایی مطرح هستند. در این نوشتار به نحوه طرح دادخواست تخلیه، قوانین موجود در روابط موجر و مستاجر و … اشاره شده...
وکیل تخلیه ملک مشهد|ملکبانان

وکیل تخلیه ملک مشهد|ملکبانان

وکیل تخلیه مستاجر مشهد به وکلایی گفته می شود که که دارای پروانه وکیل پایه یک دادگستری بوده به صورت تخصصی در زمینه روابط و دعاوی بین موجر و مستاجر بخصوص تخلیه مستاجر فعالیت می کنند. وکلای تخلیه مستاجر از آگاهی لازم در زمینه قوانین مربوط به روابط موجر و مستاجر و آخرین...
آشنایی با عرف زمان تخلیه مستاجر|ملکبانان

آشنایی با عرف زمان تخلیه مستاجر|ملکبانان

معمولاً با اتمام قرارداد اجاره ملک مسکونی ، این تردید در میان صاحبان ملک استیجاری وجود دارد که آیا مستاجر در موعد مقرر خانه را خالی میکند؟ یا اینکه عرف زمان تخلیه مستاجر و زمان اعلام تخلیه چگونه است؟ موجر نگران است چه زمان به مستاجر اعلام کند تا ملک را تخلیه نماید؟...
لایحه تخلیه به دلیل تغییر شغل|ملکبانان

لایحه تخلیه به دلیل تغییر شغل|ملکبانان

به جرأت می توان گفت دعاوی تخلیه اماکن تجاری موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 از پیچیده ترین دعاوی موجود هستند.از این حیث که مدت زیادی از تصویب این قانون می گذرد و به طور موازی قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و قانون مدنی هم به...
دستور تخلیه و تفاوت آن با حکم تخلیه|ملکبانان

دستور تخلیه و تفاوت آن با حکم تخلیه|ملکبانان

دستور تخلیه به معنای صرفاً دستوری است که به صرف درخواست مالک صادر می‌گردد و مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۷ جلسه رسیدگی تعیین نمی‌شود و به طرفین (مالک و مستاجر) ابلاغ نمی‌شود. این دستور بدون تشکیل جلسه رسیدگی و فوراً و خارج از نوبت، رسیدگی و صادر می شود و...