نحوه فسخ قرارداد|ملکبانان

نحوه فسخ قرارداد|ملکبانان

در قانون به فراخور تنظیم عقود لازم، شرایطی برای حق فسخ قرارداد یعنی بر هم زدن معامله به صورت یک‌طرفه وجود دارد که در این مقاله به توضیح ضوابط مربوط به آن خواهیم پرداخت. مبنای فسخ قرارداد باز هم مثل هر قانون دیگری که در معاملات حقوقی در جریان است، برای به انجام رسیدن...
آشنایی با خیارات معاملات|ملکبانان

آشنایی با خیارات معاملات|ملکبانان

می‌دانید که در قانون برای فسخ عقود لازم که نمی‌توان آنها را بر هم زد، شرایطی در نظر گرفته شده که به آنها خیار فسخ گفته می‌شود. در این مقاله به برخی ضوبط حقوقی مربوط به این مسئله خواهیم پرداخت. حق فسخ در معامله در حقیقت انحلال یک‌طرفه قرارداد و تعهد توسط یکی از طرفین...
معرفی انواع روش ها و احکام فسخ قرارداد|ملکبانان

معرفی انواع روش ها و احکام فسخ قرارداد|ملکبانان

فسخ یکی از راههای انحلال قرارداد است. فسخ می تواند دلیل قانونی داشته باشد یا قراردادی. با این توضیح که گاهی اوقات قانون اجازه ی فسخ و انحلال قرارداد را به یکی از طرفین می دهد و گاهی اوقات نیز شرح مندرج در قرارداد این حق را اعطا می کند. به دلیل پیچیدگی قرارداد و قواعد...
فسخ قانونی قراردادها|ملکبانان

فسخ قانونی قراردادها|ملکبانان

ر عقود جایز هر یک از طرفین هر وقت بخواهند می توانند قرارداد را فسخ کنند و برای این کار به وجود شرط یا دلیل قانونی خاصی نیاز ندارند اما در عقود لازم طرفین قانونا حق بر هم زدن عقد را ندارند مگر در موردی که بر اساس شرایط مندرج در قرارداد و توافق طرفین...
آیا امکان فسخ قرارداد قبل از تاریخ انقضاء مدت اجاره وجود دارد؟|ملکبانان- وکیل فرشته محمدحسینی

آیا امکان فسخ قرارداد قبل از تاریخ انقضاء مدت اجاره وجود دارد؟|ملکبانان- وکیل فرشته محمدحسینی

✅قرارداد اجاره ازجمله عقودی است که طرفین آنرا متعهد و پای بند به ادامه آن تا پایان انقضاء مدت اجاره می‌نماید و طرفین نمی توانند تا پایان قرار داد آن را فسخ نمایند مگر آنکه با هم به تفاهم برسند. 🔻مگر در مواردی مانند عدم امکان بهره برداری از ملک بلحاظ عیبی قابل استفاده...