فسخ در قرارداد چه تفاوتی با اقاله دارد؟|ملکبانان

فسخ در قرارداد چه تفاوتی با اقاله دارد؟|ملکبانان

اگر کمی با زمینه حقوق قراردادها آشنایی داشته باشید حتما با اصطلاح حقوقی اقاله یا فسخ و یا انفساخ در معامله برخورد کرده اید. فسخ اصطلاحی معروف تر میان عموم اشخاص میباشد و به معنای پایان بخشیدم به قرارداد است. با همه شباهت هایی که فسخ و اقاله با یکدیگر در نتیجه یعنی...
چگونه قرارداد را فسخ کنیم؟|ملکبانان

چگونه قرارداد را فسخ کنیم؟|ملکبانان

وقتی قراردادی به نحو قانونی و صحیح بین دو یا چند نفر تنظیم می شود صرفنظر از موضوع و شرایطش، ممکن است به هر دلیلی خاتمه پیدا کند. روش های مختلفی برای خاتمه دادن به قرارداد وجود دارد که یکی از این موارد فسخ قرارداد است. اما فسخ به راحتی ممکن نیست و شرایط و ضوابط مخصوص...
نحوه نوشتن فسخ قرارداد|ملکبانان

نحوه نوشتن فسخ قرارداد|ملکبانان

در عقود لازم اصل مثل قرارداد بیع یا خرید و فروش، اصل بر این است که طرفین به قرارداد منعقد شده بین خود پایبند باشند اما در صورت وجود شرایطی امکان فسخ قرارداد برای طرفین یا یکی از آنها در نظر گرفته شده است. نحوه نوشتن فسخ قرارداد به این شکل است که اراده و قصد دارنده یا...
فسخ قرارداد در دعاوی پیش فروش|ملکبانان

فسخ قرارداد در دعاوی پیش فروش|ملکبانان

قوانین پیش فروش ساختمان و آپارتمان یکی از پیچیده ترین قوانین داخلی در زمینه خرید و فروش ملک است. چرا که ملک مورد نظر که موضوع اصلی معامله است در دنیای خارجی وجود ندارد. و همین مسئله باعث می شود تا قوانین و مقررات پیچیده ای حاکم بر این موضوع باشد. در این میان مقوله فسخ...
نحوه فسخ قرارداد اجاره|ملکبانان

نحوه فسخ قرارداد اجاره|ملکبانان

به موجب ماده ۴۶۶ قانون مدنی اجاره قراردادی است که مالک ، مال خود را به مستاجر می دهد که مستاجر از منافع آن استفاده کند و البته ممکن است مورد اجاره اشیاء یا حیوان یا انسان باشد. امروزه علاوه بر اجاره خانه ،آپارتمان ،برای سکونت ، اجاره مغازه برای کار ، اجاره خودرو برای...