وکیل فروش مال غیر

وکیل فروش مال غیر

در این مقاله به یکی از پر چالش ترین جرائم ملکی یعنی فروش مال غیر می پردازیم و تلاش می کنیم علاوه بر تعریف دقیق این جرم و نحوه شکایت و پیگیری آن، راه های حقوقی پیش گیری از وقوع این جرم را هم به شما عزیزان معرفی کنیم. سرکار خانم فرشته محمد حسینی وکیل پایه یک دادگستری،...
فروش مال غیر با قولنامه|ملکبانان

فروش مال غیر با قولنامه|ملکبانان

یکی از جرایم کیفری که در دعاوی ملکی نیز کاربرد دارد ، فروش مال غیر است. فروش مال غیر با هر نوع مدرک اعم از رسمی یا عادی جرم بوده و کلاهبرداری محسوب میگردد. این جرم در صورت اثبات ، تاوان سنگینی برای مرتکب به همراه خواهد داشت. ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال...
فروش مال غیر|ملکبانان

فروش مال غیر|ملکبانان

عبارتست از نقل و انتقال حقوقی مالی که متعلق به دیگری است. فروش مال غیر در زمره کلاهبرداری قرار میگیرد چرا که صاحب اصلی مال از فروش آن آگاهی ندارد و بدون اطلاع وی، مال او فروخته میشود.به طور مثال اگر شما صاحب قطعه زمینی باشید و آن قطعه زمین بدون حضور و...
بررسی جرم فروش مال غیر و مجازات آن|ملکبانان

بررسی جرم فروش مال غیر و مجازات آن|ملکبانان

فروش مال غیر و یا انتقال مال غیر بدین معنا است که مال مورد نظر بدون خبر مالک و یا اجازه وی منتقل می‌شود و یا به فروش می‌رسد. فروش مال غیر در خصوص تمامی اموال سنخیت دارد؛ در نتیجه مال مورد نظر خواه منقول و خواه غیر منقول، قوانین مربوط به فروش مال غیر در هر دو صورت...
نحوه ابطال سند در بزه انتقال مال غیر|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

نحوه ابطال سند در بزه انتقال مال غیر|ملکبانان-فرشته محمدحسینی

پرسش «الف» منزل خود را با قولنامه عادی مقدم به «ب» واگذار می‌کند و متعاقباً همان منزل را با سند رسمی مؤخر به «ج» منتقل می‌کند. شخص «ب» مبادرت به طرح شکایت فروش مال غیر می‌کند و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود، باتوجه به اینکه رد مال یکی از مجازاتهای تعیین...